dot
dot
dot
ประวัติของ ททท
นโยบายของ ททท
สำนักงานททท ในภูมิภาค
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโครงการ/กิจกรรม
ข่าวอบรมสัมมนา
ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
ข่าวสารจากสมาชิก ฝากประกาศ
ภาพกิจกรรม
Facebook
dot
dot
ข้อมูล 77 จังหวัด
โรงแรมในประเทศไทย
บทความท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
dot
dot
ลิงค์สมาคมทั่วไทย
dot
dot
รับสมัครเจ้าหน้าที่
dot
dot
เก็บตก ! กลับมาเล่า
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
test
dot
bulletติดต่อสมัครสมาชิก


เทศกาลชมทุ่งลาเวนเดอร์เส้นทางมหัศจรรย์แห่งฮอกไกโด

     เทศกาลชมทุ่งลาเวนเดอร์เส้นทางมหัศจรรย์แห่งฮอกไกโด

    49,900 .-  29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557    

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  - ฮอกไกโด
20.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยที่ TG 670 เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670   
วันที่สอง ชิโตเช่-โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ-ฟาร์มเชอรี่-โอตารุ-คลองโอตารุ-โรงงานเครื่องแก้ว
08.30  น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ แล้ว 
        นำท่านสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายนำท่านสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงศตวรรษที่ 20 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มี ชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด   พบกับกิจกรรมพิเศษสนุกกับการดูการทำคุกกี้ชื่อดังโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องขนม
ตัวจริงและท่านสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่สวนเชอรี่ที่หอมหวานน่ารับประทานนำท่านเก็บลูกเชอรี่แบบไม่อั้นสดสดจากสวนเพลิดเพลินกันอย่างเต็มอิ่ม
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แบบ BBQ BUFFET
บ่าย นำท่านชมคลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี เสน่ห์ชวนให้ค้นหาด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต2ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นเดิม จากนั้นนำท่านชมโรงงานเป่าแก้ว Kitaichi Glassworks ที่ได้ชื่ัอว่า เป็นแหล่งที่เครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุดชมสาธิตการผลิตเครื่องแก้ว และยังมีเครื่องแก้วหลากหลาย ให้ท่านชื่นชมและเลือกซื้อเครื่องแก้วสไตล์ญี่ปุ่นสวยๆได้
ค่ำ รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหารพื้นเมืองของชาวประมง  ในบรรยากาศริมทะเลให้ท่านได้รับประทานอาหารทะเลต่าง ๆ เช่น โทโร่ สุดยอดซาชิมิฮอกไกโด,หอยเชลล์ตัวใหญ่ย่างเตาหน้าร้านจนหอมกรุ่น , ปลาฮกเคะย่างถ่านไม้นอกจากนี้ยังมี หอยเม่นฮอกไกโดที่มีชื่อเสียงว่าหวานสุดๆ 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก   OTARU HOTEL SONIA
วันที่สาม บิเอะ-ฟุราโน่-ฟาร์มโทมิตะ-ทุ่งลาเวนเดอร์-ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ-ทุ่งสีทอง- ชิกิไซ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุราโน่”  ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่ดอกไม้ทุกสวนพร้อมใจกันผลิบาน และส่งกลิ่นหอม ท่านจะได้เดินชมทุ่งดอกไม้ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุดลูกตา มองแล้วสุดแสนโรแมนติก ชม “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์กลางเมือง”สัมผัสความงดงามของทุ่งสายรุ้ง หลากหลายด้วยสีสันสงดงามราวกับภาพวาด ซึ่งทางการได้ทำการปลูกดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบาน ตามฤดูกาล ทุ่งเหล่านี้จะปลูกแซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีขาว ฯลฯ น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อ “ผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์” มากมายตามอัธยาศัย ณ ทุ่งลาเวนเดอร์ แห่ง  ฟาร์มโทมิตะ ซึ่งเป็นฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโน่ที่ริเริ่มปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้นและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองฟุราโนที่ต้องไปเยือน ท่านจะสัมผัสกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่แข่งกันชูช่อเบียดกันแน่นเต็มฟาร์มบนภูเขาส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่ว ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดกไม้สีรุ้งที่อยู่ใกล้กัน เป็นจุดเด่นที่ทำให้อยากเดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มนี้ ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์อย่างเต็มอิ่ม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากส่วนต่าง ๆ ของดอกลาเวนเดอร์ อาทิ ไอศกรีม เครื่องหอม เครื่องใช้ส่วนตัวรวมทั้งผ้าห่มหมอนที่ทำจากดอกลาเวนเดอตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ FLOWER LANDหลังอาหาร ให้ท่านได้ทำหมอนลาเวนเดอร์ แล้วนำกลับ
บ่าย นำท่านเข้าสู่เมือง บิเอะ นำท่านชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ที่ปลูกไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูร้อนให้ท่านได้ชื่นชมอย่างเต็มที่ตลอดจนทุ่ง PATCHWORK แห่งเมืองบิเอะที่กำลังเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกมันฝรั่ง , โซบะ, หรือทุ่งข้าวบาเลย์สีทองอร่าม
   หลังจากนั้นนำท่านสู่อาร์โออิเกะ (สระสีฟ้า) ซึ่งเป็นสระน้ำ  ทางธรรมชาติ ถ้า ท้องฟ้ามีเมฆมากจะมองเห็นสระน้ำเป็นสีเขียว มรกต แต่ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสสระน้ำจะ กลายเป็นสีฟ้าสดใส อย่าง น่า  อัศจรรย์ ยิ่งนักซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็น แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวญี่ปุ่นที่กำลังเป็นที่นิยมมาก
ค่ำ นำเข้าที่พัก SHIROGANE PARK HILLS รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
วันที่สี่ อาซาฮิกาคาว่า-ไอซ์พาวิลเลียน-หมู่บ้านราเมง-ซัปโปโร-โรงเบียร์-หอนาฬิกาโบราณ-วิหารอิฐแดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงามยิ่งใหญ่ตระการตาของ Asahikawa ไอซ์พาวิลเลียน ซึ่งเป็นถ้ำน้ำแข็งมีอุณหภูมิลบถึง 40 องศาสัมผัสกับความหนาวเย็นที่ท่านไม่เคยมาอดชีวิตท่านจะได้ทดลองด้วยผ้าขนหนูเปียกน้ำพอนำเข้าไปผ้าขนหนูจะจับแข็งตัวทันที (มีชุดให้ท่านใส่ป้องกันความหนาก่อนเข้าชม)  จากนั้นนำท่านไปยัง “หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า”ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง  8 ร้านที่ต่างแข่งขันกัน  ทำราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอด  มรดกทางปัญญาทีถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งใน ขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วย น้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมู และน้ำสต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่าและด้วยเหตุนี้หมู่บ้านราเมนอะซะฮิคะวะก็ได้ เปิดขึ้น ในเดือนสิงหาคมปี   1996 เนื่องด้วยผู้คนเริ่มกล่าวขวัญถึงอะซะฮิคะวะราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของอะซะฮิคะวะ นี้ให้รู้จักมากยิ่งขึ้นในบริเวณ  หมู่บ้านอะซะฮิคะวะราเมน ยังมี   ศูนย์การค้าสำหรับใช้ช๊อปปิ้งหลังจากอิ่มอร่อยกับราเมน แล้ว นอกจากนี้ที่นี่ยังมีศาลเจ้า Ramen Village Shrine หรือ Menmusubi ในภาษาญี่ปุ่น เป็นที่ ๆคู่สมรสสามารถมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่ร้อนแรงเหมือนน้ำซุปและยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้า 2 องค์ องค์แรกคือ Menkoiten ที่จะให้พรให้คู่รักครองรักกันนาน ๆ และMenmadaio จะช่วยให้คู่รักซื่อสัตย์ต่อกันและรักกันมากยิ่งขึ้น

เที่ยง       ***รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมง (Cash back ท่านละ 1,000 YEN) ให้ทุกท่าน
บ่าย หลังจากนั้นนำท่าน เข้าสู่เมือง ซัปโปโร นำชมตลาดปลานิโจะ เป็นสถานที่ๆมีการซื้อขายอาหารทะเลสดและผลผลิตท้องถิ่น ในใจกลาง เมืองซัปโปโร ปลาแซลมอลสด ไข่ปลา ปู เม่นทะเล สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ตลาดปลานิโจะ ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นที่ยอมให้ต่อรองราคา
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญของเมืองซัปโปโรเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีประชากร ประมาณ 1,890,000 คน นำท่านชมโรงเบียร์ เกาะฮอกไกโดเป็นแหล่งกำเนิดของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น เบียร์ซัปโปโร   เป็นเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของ ญี่ปุ่นและยังคงเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากอีกด้วยมีการกลั่นเบียร์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ซัปโปโรตั้งแต่ปี1877 อีกทั้งเบียร์ซัปโปโรยังกลั่นและส่งออกไปจำหน่ายแก่ต่างประเทศ ด้วย เบียร์ซัปโปโร เป็นเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเบียร์ชั้นนำทั้งสี่ ของเบียร์ญี่ปุ่นท่านจะได้ชิมเบียร์ฟรี   อิสระกับการช๊อปปิ้งที่ ARIO SUPERMARKET  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโรนำชม หอนาฬิกาโบราณอายุกว่า130ปีซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาเที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคย เป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโดได้ถ่ายรูปกับ ศิลปกรรมคลาสสิค อย่างใกล้ชิดภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม นำท่านชม อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับ ฉายาว่า “วิหารอิฐแดง”อายุร้อยกว่าปี ใน สมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูงและมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุดปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
ค่ำ หลังจากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งที่ย่าน  SUSUKINO รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  หลังอาหาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก    ROYTON SAPPORO HOTEL
วันที่ห้า ขิโตเซะ-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
10.45 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ นำท่านเช็คกระเป๋าและ  สัมภาระเดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 671
15.45 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 31/3/2557)
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต)
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว สำหรับผู้ที่ ไปและ/หรือกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / การยกเลิก

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่เกิน 10 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่านซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ตามแต่ละสายการบินนั้นๆ)
 • เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นทางบริษัทฯจะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใดๆเพียงแต่ส่ง สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจนและมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือน พร้อมระบุห้องนอน,อาหาร,ที่นั่งที่ต้องการ,และเลขที่สะสมไมล์ ควรแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ                    

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ
 • กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่สำรองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

 
โปรแกรมทัวร์ เพื่อนสมาชิก ฝากประกาศขาย

"โครงการพาพ่อนั่งรถไฟเที่ยว สู่เส้นทางเมืองแปดริ้ว ถิ่นศักดิ์สิทธิ์.สมบูรณ์..สำเร็จ...
๑ใน ๑๒ เมืองต้องห้าม....พลาด Dream Destination ๒๐๑๕ กาลครั้งนั้น ... ความฝันผลิบาน
"บ้านคลองสวน โฮมสเตย์" อ.สามพราน จ.นครปฐม บริหารงานโดย คุณ วรินทร สืบสมาน อดีตนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
ล่องใต้ 4 วัน 3 คืน ชมความสวยงามของกุ้ยหลินเมืองไทยที่เขื่อนเชี่ยวหลาน,ตระการตากับหินงอกหินย้อยที่ถ้ำเลเขากอบ,สระมรกต/ท่าปอมคลองสองน้ำ
ทริปพิเศษ...กิน...เที่ยว...ช้อป โอทอป เทรน เส้นทางสาย...หัวหินคลาสสิค : กรุงเทพฯ – หัวหิน – ปราณบุรี
ริเวียร่า รีสอร์ทCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com