ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ประวัติของ ททท
นโยบายของ ททท
สำนักงานททท ในภูมิภาค
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโครงการ/กิจกรรม
ข่าวอบรมสัมมนา
ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
ข่าวสารจากสมาชิก ฝากประกาศ
ภาพกิจกรรม
Facebook
dot
dot
ข้อมูล 77 จังหวัด
โรงแรมในประเทศไทย
บทความท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
dot
dot
ลิงค์สมาคมทั่วไทย
dot
dot
รับสมัครเจ้าหน้าที่
dot
dot
เก็บตก ! กลับมาเล่า
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
test
dot
bulletติดต่อสมัครสมาชิก


๑ใน ๑๒ เมืองต้องห้าม....พลาด Dream Destination ๒๐๑๕ กาลครั้งนั้น ... ความฝันผลิบาน

 ๑ใน ๑๒ เมืองต้องห้าม....พลาด

Dream Destination ๒๐๑๕ กาลครั้งนั้น ... ความฝันผลิบาน

แอ่วเหนือ...เมืองน่าน

วันหยุดพิเศษ 5-8 ธันวาคม 2557

 

ร่วมสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาคเหนือ เส้นทางที่ ๑   น่าน แพร่ อุตรดิตถ์

 

กำหนดวันเดินทาง     5 – 8  ธันวาคม 2557

วันแรก  ( 5 ธ.ค.57 )         กรุงเทพฯ – พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ – พระธาตุสุโทนฯ – แพะเมืองผี

05.00 น.          คณะพร้อมกันที่จุดลงทะเบียน สยามนิรมิต  เจ้าหน้าที่ ฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระอื่น ๆ ก่อนการเดินทาง บริการอาหารว่าง (1) และเครื่องดื่ม

07.00 น.          พร้อมคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.น่าน มัคคุเทศก์แนะนำรายการและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ

10.00 น.          แวะกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริมงคล

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน (2)  ร้านอาหารแพฟ้าไทย (พิษณุโลก)

บ่าย                    เดินทางสู่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  นำท่านสักการะพุทธไสยาสน์  นาม พระนอนแสนสุข ที่มีความงดงามด้วยศิลปะล้านนา  ชมพิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุสุโทนมงคลคีรี ซึ่งมีพระบรมธาตุถึง 30 ทัส ศิลปะเชียงแสน

15.30 น.           นำท่านเยี่ยมชม แพะเมืองผี และ ต้นดิ๊กเดียมสัมผัสปรากฏการ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมเก็บภาพประทับใจ

18.00 น.           รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ร้านปุ้ม ลิ้มรสแกงมัสมั่น ต้นตำรับเมนูอาหารอร่อยที่สุดอันดับ 1 ของโลก

                          นำท่านเข้าสู่พัก โรงแรมนครแพร่ ทาวเวอร์ http://www.nakornphraetower.com/

วันที่สอง    ( 6 ธ.ค.57 )      น่าน พระธาตุแช่แห้ง วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์ วัดช้างค้ำ– พระธาตุเขาน้อย

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

08.00 น.               ออกเดินทางยังจังหวัดน่าน

09.00 น.               เดินทางนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง องค์ประธาตุประดิษฐานพระมหาชินธาตุ 7 พระองค์ พระพิมพ์ทอง เงิน ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อ พ.ศ.1897 เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีเถาะ ร่วมทำพิธีสืบชะตาหลวงแบบประเพณีล้านนาไทย เพื่อความสงบร่มเย็นและต่ออายุขัย   

10.00 น.                 เดินทางไปสักการะ วัดมิ่งเมือง หรือ เสาพระหลักเมืองน่าน  คนเมืองน่านสมัยโบราณเรียกขานกันว่า  เสามิ่งเมือง

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (5)

บ่าย                         ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามของวิหารจตุรทิศภายใน วัดภูมินทร์ นมัสการ พระประธานจตุรทิศ เพื่อความเป็นสิริ

มงคล  จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน  ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน แวะนมัสการ พระเจ้านันทบุรี  วัดช้างค้ำ ซึ่งเป็นปติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยพร้อมชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีความสวยงาม ได้เวลาสมควร เดินเท้าต่อไปยัง “วัดพระธาตุช้างค้ำ” อีกหนึ่งวัดคู่บ้านคู่เมืองน่าน และ ชมทิวทัศน์แบบ 360องศา ณ “พระธาตุเขาน้อย”

18.00 น.                 บริการอาหารค่ำ (6) ณ ห้องอาหาร....

19.00 น.                 เข้าที่พักโรงแรมนครแพร่ ทาวเวอร์  http://www.nakornphraetower.com/

วันที่สาม   ( 7 ธ.ค.57)      อุตรดิตถ์ – นั่งรถรางชมเมืองลับแล,พระธาตุทุ่งยั้ง,พระแท่นศิลาอาสน์ พระราชวังจันทร์– วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ    – นครสวรรค์

07.00 น.                 บริการอาหารเช้า (7) หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

08.00 น.                เดินทางสู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำท่านนั่งรถรางล้อยาง เข้าสู่เมืองลับแล วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เดิมชื่อ วัดมหาธาตุ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุทุ่งยั้ง พระธาตุคู่เมือง ลักษณะเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุชมภาพจิตกรรมฝาผนัง ในสมัยอยุธยาจากนั้นชิมหมี่พัน ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวอุตรดิตถ์ ได้เวลาสมควรเดินทางต่อไปยังวัดพระแท่นศิลาอาสน์วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกลีบบัวบานประตูวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ที่เป็นไม้สักแกะสลักนั้นเดิมเคยเป็นบานประตูวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาก่อน

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (8) จ.อุตรดิตถ์

13.00 น.                 เดินทางสู่เมืองพิษณุโลก สักการะ ศาลพระนเรศวร ณ พระราชวังจันทร์ ชมเนินอะแซหวุ่นกี้ ในอดีต เลือกซื้อของฝากเลื่องชื่อของพิษณุโลกและ สักการะ องค์พระพุทธชินราช ณ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร”

18.30 น.                 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร(9) ภัตตาคารโกยี จ.นครสวรรค์

หลังอาหารแวะซื้อของฝากคนที่รักทางบ้าน ณ ร้านของฝากขึ้นชื่อจากนครสวรรค์ ได้เวลาสมควร เดินทาง

มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สี่          ( 8 ธ.ค.57 ) กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

05.00 น.                (โดยประมาณ)  เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ        

                - การเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการดังนี้

o   พักห้องคู่         ปกติ 5,999 บาท  พิเศษ! เหลือเพียง               ท่านละ 4,999 บาท

o   เด็กอายุ 4-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม)                             ท่านละ 3,999 บาท

o   เด็กอายุ 4-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง)                            ท่านละ 2,999 บาท

o   พักเดี่ยว 2 คืน  เพิ่ม                                                                       ท่านละ 1,200 บาท

อัตรานี้รวม      

q ค่าพาหนะเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศ    

q ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน / 2 คืน   

q ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

q ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ    

q ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยฯคอยให้บริการ

q ค่าประกันภัยเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และรักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวมรายการ      

q ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ

q  ค่าที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

q  ค่าทิปไกด์และผู้ช่วยฯ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

-        กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท

-         พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

การยกเลิกการเดินทาง

-       การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ

 

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 7 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์

บริษัท ซิลเวอร์สโตนทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

โทร. 02-704-7067 (16 คู่สาย)  สายด่วน 081-635-3755

LINE ID: Silverstone-tour

ใบอนุญาต ททท. เลขที่  11/3172

แฟกซ์  02-734-3202

อีเมล์  sales@silverstonetour.co.th

https://www.facebook.com/SilverStoneTour

http://www.silverstonetour.co.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

น้องน้ำ   น้องมาร์ค  น้องรุ้ง

 

 
โปรแกรมทัวร์ เพื่อนสมาชิก ฝากประกาศขาย

"โครงการพาพ่อนั่งรถไฟเที่ยว สู่เส้นทางเมืองแปดริ้ว ถิ่นศักดิ์สิทธิ์.สมบูรณ์..สำเร็จ...
"บ้านคลองสวน โฮมสเตย์" อ.สามพราน จ.นครปฐม บริหารงานโดย คุณ วรินทร สืบสมาน อดีตนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
ล่องใต้ 4 วัน 3 คืน ชมความสวยงามของกุ้ยหลินเมืองไทยที่เขื่อนเชี่ยวหลาน,ตระการตากับหินงอกหินย้อยที่ถ้ำเลเขากอบ,สระมรกต/ท่าปอมคลองสองน้ำ
ทริปพิเศษ...กิน...เที่ยว...ช้อป โอทอป เทรน เส้นทางสาย...หัวหินคลาสสิค : กรุงเทพฯ – หัวหิน – ปราณบุรี
เทศกาลชมทุ่งลาเวนเดอร์เส้นทางมหัศจรรย์แห่งฮอกไกโด
ริเวียร่า รีสอร์ทCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com