dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ตรวจสอบใบ ททท
dot
ตรวจสอบใบ ททท
ตรวจใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
dot
dot
เดือน ม.ค. - มี.ค. 63
เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63
เดือน ก.ค.-ก.ย. 63
เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63
dot
dot
กิจกรรมประจำปี
กิจกรรมร่วมกับ ททท.
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
โปรแกรมทัวร์จากเพื่อนสมาชิก
dot
dot
บทความเที่ยวต่างประเทศ
บทความเที่ยวในประเทศไทย
บทความจากสมาชิก สธทท.
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
dot
dot
ภาพกิจกรรมในอดีต
ภาพกิจกรรม ปี 2563
dot
dot
กรมการกงสุล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมการท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยว
ลิงค์สมาคมทั่วไทย
เบอร์โทรจำเป็นในทัวร์
dot
dot
คลิปจากสมาชิก สธทท.
dot
ซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนโกง
dot
รู้ท้นทัวร์ปลอม
7 Checklists
8 วิธีซื้อทัวร์ยังไง ไม่ให้โดนเท!
dot
dot
พาสพอร์ตมีกี่สี กี่ประเภท
ทำพาสพอร์ตหายต่างประเทศ
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
โครงการ SHA ตรานี้มีไว้ทำไม
การแต่งตัวเพื่อไปเยือนหิมะ
สิ่งจำเป็นก่อนไปอินเดีย
๑ใน ๑๒ เมืองต้องห้าม....พลาด Dream Destination ๒๐๑๕ กาลครั้งนั้น ... ความฝันผลิบาน

 ๑ใน ๑๒ เมืองต้องห้าม....พลาด

Dream Destination ๒๐๑๕ กาลครั้งนั้น ... ความฝันผลิบาน

แอ่วเหนือ...เมืองน่าน

วันหยุดพิเศษ 5-8 ธันวาคม 2557

 

ร่วมสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาคเหนือ เส้นทางที่ ๑   น่าน แพร่ อุตรดิตถ์

 

กำหนดวันเดินทาง     5 – 8  ธันวาคม 2557

วันแรก  ( 5 ธ.ค.57 )         กรุงเทพฯ – พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ – พระธาตุสุโทนฯ – แพะเมืองผี

05.00 น.          คณะพร้อมกันที่จุดลงทะเบียน สยามนิรมิต  เจ้าหน้าที่ ฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระอื่น ๆ ก่อนการเดินทาง บริการอาหารว่าง (1) และเครื่องดื่ม

07.00 น.          พร้อมคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.น่าน มัคคุเทศก์แนะนำรายการและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ

10.00 น.          แวะกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นสิริมงคล

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน (2)  ร้านอาหารแพฟ้าไทย (พิษณุโลก)

บ่าย                    เดินทางสู่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  นำท่านสักการะพุทธไสยาสน์  นาม พระนอนแสนสุข ที่มีความงดงามด้วยศิลปะล้านนา  ชมพิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุสุโทนมงคลคีรี ซึ่งมีพระบรมธาตุถึง 30 ทัส ศิลปะเชียงแสน

15.30 น.           นำท่านเยี่ยมชม แพะเมืองผี และ ต้นดิ๊กเดียมสัมผัสปรากฏการ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมเก็บภาพประทับใจ

18.00 น.           รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ร้านปุ้ม ลิ้มรสแกงมัสมั่น ต้นตำรับเมนูอาหารอร่อยที่สุดอันดับ 1 ของโลก

                          นำท่านเข้าสู่พัก โรงแรมนครแพร่ ทาวเวอร์ http://www.nakornphraetower.com/

วันที่สอง    ( 6 ธ.ค.57 )      น่าน พระธาตุแช่แห้ง วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์ วัดช้างค้ำ– พระธาตุเขาน้อย

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

08.00 น.               ออกเดินทางยังจังหวัดน่าน

09.00 น.               เดินทางนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง องค์ประธาตุประดิษฐานพระมหาชินธาตุ 7 พระองค์ พระพิมพ์ทอง เงิน ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อ พ.ศ.1897 เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีเถาะ ร่วมทำพิธีสืบชะตาหลวงแบบประเพณีล้านนาไทย เพื่อความสงบร่มเย็นและต่ออายุขัย   

10.00 น.                 เดินทางไปสักการะ วัดมิ่งเมือง หรือ เสาพระหลักเมืองน่าน  คนเมืองน่านสมัยโบราณเรียกขานกันว่า  เสามิ่งเมือง

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (5)

บ่าย                         ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามของวิหารจตุรทิศภายใน วัดภูมินทร์ นมัสการ พระประธานจตุรทิศ เพื่อความเป็นสิริ

มงคล  จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน  ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน แวะนมัสการ พระเจ้านันทบุรี  วัดช้างค้ำ ซึ่งเป็นปติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยพร้อมชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีความสวยงาม ได้เวลาสมควร เดินเท้าต่อไปยัง “วัดพระธาตุช้างค้ำ” อีกหนึ่งวัดคู่บ้านคู่เมืองน่าน และ ชมทิวทัศน์แบบ 360องศา ณ “พระธาตุเขาน้อย”

18.00 น.                 บริการอาหารค่ำ (6) ณ ห้องอาหาร....

19.00 น.                 เข้าที่พักโรงแรมนครแพร่ ทาวเวอร์  http://www.nakornphraetower.com/

วันที่สาม   ( 7 ธ.ค.57)      อุตรดิตถ์ – นั่งรถรางชมเมืองลับแล,พระธาตุทุ่งยั้ง,พระแท่นศิลาอาสน์ พระราชวังจันทร์– วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ    – นครสวรรค์

07.00 น.                 บริการอาหารเช้า (7) หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

08.00 น.                เดินทางสู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำท่านนั่งรถรางล้อยาง เข้าสู่เมืองลับแล วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เดิมชื่อ วัดมหาธาตุ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุทุ่งยั้ง พระธาตุคู่เมือง ลักษณะเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุชมภาพจิตกรรมฝาผนัง ในสมัยอยุธยาจากนั้นชิมหมี่พัน ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวอุตรดิตถ์ ได้เวลาสมควรเดินทางต่อไปยังวัดพระแท่นศิลาอาสน์วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกลีบบัวบานประตูวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ที่เป็นไม้สักแกะสลักนั้นเดิมเคยเป็นบานประตูวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาก่อน

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (8) จ.อุตรดิตถ์

13.00 น.                 เดินทางสู่เมืองพิษณุโลก สักการะ ศาลพระนเรศวร ณ พระราชวังจันทร์ ชมเนินอะแซหวุ่นกี้ ในอดีต เลือกซื้อของฝากเลื่องชื่อของพิษณุโลกและ สักการะ องค์พระพุทธชินราช ณ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร”

18.30 น.                 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร(9) ภัตตาคารโกยี จ.นครสวรรค์

หลังอาหารแวะซื้อของฝากคนที่รักทางบ้าน ณ ร้านของฝากขึ้นชื่อจากนครสวรรค์ ได้เวลาสมควร เดินทาง

มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สี่          ( 8 ธ.ค.57 ) กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

05.00 น.                (โดยประมาณ)  เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ        

                - การเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการดังนี้

o   พักห้องคู่         ปกติ 5,999 บาท  พิเศษ! เหลือเพียง               ท่านละ 4,999 บาท

o   เด็กอายุ 4-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม)                             ท่านละ 3,999 บาท

o   เด็กอายุ 4-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง)                            ท่านละ 2,999 บาท

o   พักเดี่ยว 2 คืน  เพิ่ม                                                                       ท่านละ 1,200 บาท

อัตรานี้รวม      

q ค่าพาหนะเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศ    

q ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน / 2 คืน   

q ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

q ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ    

q ค่ามัคคุเทศก์และผู้ช่วยฯคอยให้บริการ

q ค่าประกันภัยเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และรักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวมรายการ      

q ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ

q  ค่าที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

q  ค่าทิปไกด์และผู้ช่วยฯ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

-        กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท

-         พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

การยกเลิกการเดินทาง

-       การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ

 

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 7 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์

บริษัท ซิลเวอร์สโตนทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

โทร. 02-704-7067 (16 คู่สาย)  สายด่วน 081-635-3755

LINE ID: Silverstone-tour

ใบอนุญาต ททท. เลขที่  11/3172

แฟกซ์  02-734-3202

อีเมล์  sales@silverstonetour.co.th

https://www.facebook.com/SilverStoneTour

http://www.silverstonetour.co.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

น้องน้ำ   น้องมาร์ค  น้องรุ้ง

 

 
โปรแกรมทัวร์ เพื่อนสมาชิก ฝากประกาศขาย

"โครงการพาพ่อนั่งรถไฟเที่ยว สู่เส้นทางเมืองแปดริ้ว ถิ่นศักดิ์สิทธิ์.สมบูรณ์..สำเร็จ...
"บ้านคลองสวน โฮมสเตย์" อ.สามพราน จ.นครปฐม บริหารงานโดย คุณ วรินทร สืบสมาน อดีตนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
ล่องใต้ 4 วัน 3 คืน ชมความสวยงามของกุ้ยหลินเมืองไทยที่เขื่อนเชี่ยวหลาน,ตระการตากับหินงอกหินย้อยที่ถ้ำเลเขากอบ,สระมรกต/ท่าปอมคลองสองน้ำ
ทริปพิเศษ...กิน...เที่ยว...ช้อป โอทอป เทรน เส้นทางสาย...หัวหินคลาสสิค : กรุงเทพฯ – หัวหิน – ปราณบุรี
เทศกาลชมทุ่งลาเวนเดอร์เส้นทางมหัศจรรย์แห่งฮอกไกโด
ริเวียร่า รีสอร์ทCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com