dot
dot
ตรวจสอบใบ ททท
dot
ตรวจสอบใบ ททท
ตรวจใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
รู้ท้นทัวร์ปลอม
dot
dot
กิจกรรมสมาคม.
กิจกรรมประจำปี
dot
dot
บทความเที่ยวต่างประเทศ
บทความเที่ยวในประเทศไทย
บทความจากสมาชิก สธทท.
dot
dot
กรมการกงสุล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมการท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยว
เบอร์โทรจำเป็นในทัวร์
dot
dot
dot
dot
พาสพอร์ตมีกี่สี กี่ประเภท
ทำพาสพอร์ตหายต่างประเทศ
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
โครงการ SHA ตรานี้มีไว้ทำไม
ภาพประทับใจ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : โปรแกรมทัวร์ดีดี นนทบุรี-ชัยนาท-อุทัยธานีโปรแกรมท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี เดินทางวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 (เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศแบบ VIP ) ทวัรด์ ีรับประกนั โดยสมาคมสง่ เสรมิ ธรุ กจิทอ่ งเทยี่ วไทย (สธทท.) สนับสนุนโดย ททท. ภูมิภาคภาคกลาง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 340 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : Southern Expo 2010 1-3 พฤษภาคม 2553
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 51 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มีนาคม 2010
ชื่ออัลบั้ม : "แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองคอน" 27 ก.พ.53 - 2 มี.ค. 53
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 37 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2010
ชื่ออัลบั้ม : I-San Revisit 2010
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 62 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2009
ชื่ออัลบั้ม : โครงการ คาราวาน "เส้นทางวัฒนธรรมผืนป่าตะวันตก คืนกล้วยไม้สู๋สายน้ำ คืนฝูงปลาสู่สายน้ำ"
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ธันวาคม 2009
ชื่ออัลบั้ม : ไหว้พระออมบุญ ล้านนา (เชียงใหม่-เชียงราย-ลำพูน-ลำปาง) 16 ธ.ค.52
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 52 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 ธันวาคม 2009
ชื่ออัลบั้ม : ไหว้พระเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ 26-29 พ.ย.52)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ธันวาคม 2009
ชื่ออัลบั้ม : โครงการเสริมโปงเทียม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออก (อุ้มผาง น้ำตกทีลอซู พม่า เมียวดี ) 20 -22 พ.ย. 52
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 47 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ธันวาคม 2009
ชื่ออัลบั้ม : โครงการจัดงานส่งเสริมการขาย Nothern Eco and Adventure Travel Mart
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 ธันวาคม 2009
ชื่ออัลบั้ม : โครงการ "เลียบเมย เลาะสาละวิน เยือนถิ่นอริยะสงฆ์" 2-5 พ.ย 52
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 61 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com