dot
dot
dot
ประวัติของ ททท
นโยบายของ ททท
สำนักงานททท ในภูมิภาค
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโครงการ/กิจกรรม
ข่าวอบรมสัมมนา
ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
ข่าวสารจากสมาชิก ฝากประกาศ
ภาพกิจกรรม
Facebook
dot
dot
ข้อมูล 77 จังหวัด
โรงแรมในประเทศไทย
บทความท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
dot
dot
ลิงค์สมาคมทั่วไทย
dot
dot
รับสมัครเจ้าหน้าที่
dot
dot
เก็บตก ! กลับมาเล่า
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
test
dot
bulletติดต่อสมัครสมาชิก


ล่องใต้ 4 วัน 3 คืน ชมความสวยงามของกุ้ยหลินเมืองไทยที่เขื่อนเชี่ยวหลาน,ตระการตากับหินงอกหินย้อยที่ถ้ำเลเขากอบ,สระมรกต/ท่าปอมคลองสองน้ำ

ล่องใต้  4 วัน 3 คืน  ชมความสวยงามของกุ้ยหลินเมืองไทยที่เขื่อนเชี่ยวหลาน,ตระการตากับหินงอกหินย้อยที่ถ้ำเลเขากอบ,สระมรกต/ท่าปอมคลองสองน้ำ

 

 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ประจวบฯ-ชุมพร-สุราษฏร์ธานี
06.00น. พร้อมออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่งมีบริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และสันทนาการระหว่างการเดินทาง  
11.00น ถึงจังหวัดประจวบฯบริการอาหารกลางวันร้านเฉี่ยวโอชา3 
  หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานีเพื่อร่วมงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฏร์ธานี   
17.00น. ถึงสุราษฏร์ธานีนำท่านเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรมไดม่อนด์หรือโรงแรมวังใต้หรือโรงแรมแก้วสมุย
  พักผ่อนและเตรียมเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฏร์ธานี 
19.00น บริการอาหารค่ำ ในงานเลี้ยงของ ทททจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันที่ 2  เขื่อนเชี่ยวหลาน-ท่าปอมคลองสองน้ำ-กระบี่ 
07.00น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของขุนเขากับสายน้ำที่ผสมกลมกลืนจนได้ฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยล่องเรือชมเหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน จนได้เวลาอันสมควรกลับเข้าฝั่ง
12.00น บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารใบพัดริมเขื่อน จากนั้นเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่  
15.00น ถึงท่าปอมคลองสองน้ำ นำชมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ผืนป่าทีท่าปอมคลองสองน้ำ รับฟังการบรรยายระบบนิเวศพอสังเขปรวมถึงความสมบูรณ์ ความสวยงาม ของธรรมชาติของพื้นที่ 
   จากนั้นเดินทางสู่เมืองกระบี่พาชมบรรยากาศยามเย็นหน้าเมืองกระบี่ที่มีภาพเขาขนาบน้ำอยู่ด้านหลัง แนวป่าชายเลนที่สมบูรณ์และรูปปั้นปูดำที่สวยงาม 
18.00น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารครัวอัญชลีในเมืองกระบี่ จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศถนนคนเดิน ได้ตามสบาย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าโรงแรมที่พักที่อ่าวนางโรงแรมอารีธารา พักผ่อนตามสบาย
วันที่ 3 ถ้ำเลเขากอบ-สระมรกต-วัดถ้ำเสือ-อ่าวนาง
07.00น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่อำเภอห้วยยอด เพื่อชมถ้ำเลเขากอบ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรสร้างความ 
  วิจิตรตระการตาเพื่อรอรับคณะผู้มาเยือน นั่งเรือไฟเบอร์ที่ดำเนินการโดยชุมชนท้องถิ่น พาลัดเลาะหลบหลีกโขดหินพร้อมบรรยายเรื่องราวที่น่าสนใจของโถงถ้ำห้องต่างๆอย่างเพลิดเพลิน
12.00น บริการอาหารกลางวันที่ร้านเรือนผู้การ จากนั้นเดินทางกลับสู่กระบี่
14.00น นำชมสระมรกตที่อ.คลองท่อม ชมสระน้ำใสเขียวมรกตกลางผืนป่าธรรมชาติแวดล้อมไปด้วยขุนเขา 
16.00น นำสู่วัดถ้ำเสือ เกจิอาจารย์ดังของกระบี่ พระอาจารย์จำเนียร
18.00น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารครัวธารา จากนั้นกลับเข้าโรงแรมที่พักโรงแรมอารีธารา พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4  กระบี่-สวนโมกข์ฯ-พระธาตุไชยาขหัวหิน-กรุงเทพฯ
06.00น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
09.30น เดินทางถึงสวนโมกข์พลาราม ศูนย์ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธจากทั่วทุกสารทิศ ชมภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพ ฯลฯ
10.30น เดินทางต่อสู่พระธาตุไชยา ที่นักประวัติศาสตร์บางส่วนคิดว่าพื้นที่แถบนี้เป็นศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย หนึ่งในสามแคว้นโบราณของทางใต้ อันมีลังกาสุกะที่ปัตตานี แคว้นตักโกละที่ตะกั่วป่า และศรีวิชัยที่ไชยา   
12.00น บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารชายทะเลที่แหลมโพธิ์ ไชยา พลับพลาซีฟู้ด แล้วเดินทางต่อ
19.00น บริการอาหารค่ำที่หัวหินภัตตาคารไฮ้เปียง
23.00น เดินทางกลับ ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 

 

เมื่อสั่งจองทัวร์ ชำระท่านละ 1,000.- บาท และชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
โปรแกรมทัวร์ เพื่อนสมาชิก ฝากประกาศขาย

"โครงการพาพ่อนั่งรถไฟเที่ยว สู่เส้นทางเมืองแปดริ้ว ถิ่นศักดิ์สิทธิ์.สมบูรณ์..สำเร็จ...
๑ใน ๑๒ เมืองต้องห้าม....พลาด Dream Destination ๒๐๑๕ กาลครั้งนั้น ... ความฝันผลิบาน
"บ้านคลองสวน โฮมสเตย์" อ.สามพราน จ.นครปฐม บริหารงานโดย คุณ วรินทร สืบสมาน อดีตนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
ทริปพิเศษ...กิน...เที่ยว...ช้อป โอทอป เทรน เส้นทางสาย...หัวหินคลาสสิค : กรุงเทพฯ – หัวหิน – ปราณบุรี
เทศกาลชมทุ่งลาเวนเดอร์เส้นทางมหัศจรรย์แห่งฮอกไกโด
ริเวียร่า รีสอร์ทCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 8-10 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร / โทรสาร 02-633-2233
Facebook : https://www.facebook.com/ttpa.thaitourism
Email : thaitourism.ttpa@hotmail.com